Autodesk Navisworks – analiza programu

Jak zdobyć jeszcze większą kontrolę nad dużymi projektami dotyczącymi budowli, maszyn i ciągów technologicznych? Jak lepiej kontrolować linie produkcyjne? Dzięki narzędziu Autodesk Navisworks jest to możliwe. Program pozwala nie tylko na koordynację dużych projektów reprezentujących różne branże, ale również na całościową analizę projektu po to, aby dokonać jego przeglądu i wprowadzić ewentualne uwagi. Co ważne, program umożliwia optymalną pracę nawet na bardzo dużych projektach. Pozwala to choćby na analizowanie zintegrowanych modeli 3D z pracownikami i kontrahentami tak, aby wyniki projektu były jeszcze bardziej zadawalające.

Najważniejsze funkcje programu

  1. Autodesk Navisworks pozwala na lepsze niż dotychczas przewidywanie potencjalnych kolizji, co jest częstym zjawiskiem w momencie, w którym nad projektem pracuje kilka osób. Funkcja ta sprawdza się także w odniesieniu do projektów wielobranżowych, w których jeszcze przed rozpoczęciem budowy konieczne jest wykrycie wszelkich ewentualnych problemów.
  2. Dzięki możliwościom programu problemem nie jest łączenie danych konstrukcyjnych i projektowych w jeden duży model 3D. Dzięki specjalnym narzędziom przeznaczonym do upraszczania i agregacji modeli możliwe jest płynne poruszanie się po obiekcie nawet, gdy ten jest zbudowany z wielu skomplikowanych brył. Pozwala to także na wydajniejszy przegląd maszyn o dużym poziomie skomplikowania.
  3. Możliwe jest wykonywanie animacji oraz współdziałanie z obiektami, co sprawia, że można wykonać lepszą symulację modelu. Interaktywna symulacja może być przy tym wykonywana nawet w czasie rzeczywistym.

Przeznaczenie programu
Autodesk Navisworks to propozycja skierowana przede wszystkim do przedstawicieli branży budowlanej. Co przy tym charakterystyczne, można z niej korzystać nie tylko tworząc przedmioty, ale i przygotowując kosztorysy planowanych przedsięwzięć. Nie ma też żadnych przeciwwskazań do tego, aby z oprogramowania korzystali przedstawiciele innych branż.

Dlaczego warto?
Autodesk Navisworks to rozwiązanie, dzięki któremu członkowie zespołów mogą bez przeszkód nie tylko udostępniać i przeglądać, ale również łączyć i dopracowywać trójwymiarowe modele projektowe. Co przy tym ważne, oprogramowanie jest pomyślane tak, że rozmiar i format modeli może być dowolny. To znakomita podstawa przepływu zadań, gdy tworzony jest model informacji o budynku. Zakup programu sprawia, że praca przebiega szybciej i sprawniej, a osoby, które z niego korzystają mogą sprawniej eliminować ewentualne błędy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *